• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Miejscowości

Wiadomości

Aktualności

Fotorelacje

Videorelacje

Najbliższe wydarzenia

"Razu jednego... kiedy w malignie zasnąłem,
Wpadł mi palec w kałamarz... i pisać zacząłem."

Aleksander Fredro "Trzy po trzy"

Hrabia Aleksander Fredro uważany jest za największego polskiego komediopisarza. Jego związek z Podkarpaciem i Obwodem Lwowskim na Ukrainie, został ujęty za pomocą szlaku transgranicznego turystycznego "Śladami Aleksandra Fredry" o długości 450 kilometrów. Bogata biografia, działalność społeczna i patriotyczna Aleksandra Fredry wpisała się na stałe w rys historyczny  wielu miejscowości. Swoistym przewodnikiem po szlaku jest pamietnik komediopisarza "Trzy po trzy".

Przebieg szlaku: ruiny zamku "Kamieniec"  w Odrzykoniu - Korczyna - Krościenko Wyżne - Hoczew - Cisna - Lesko, polsko-ukraińskie przejście graniczne w Krościenku  - Sambor - Rudki - Beńkowa -  Wisznia - Jatwięgi - Lubień Wielki - Lwów - Przyłbice - polsko-ukraqińskie przejście graniczne w Medyce - Przemyśl - Surochów  - Nienadowa - zamek "Kamieniec".
    
Atrakcje na szlaku:

Zamek "Kamieniec" - połowa zamku była własnością Aleksandra Fredry, które otrzymał wraz z dobrami korczyńskimi po ślube z Zofią Skarbkowej z Jabłonowskich. Były to czasy, kiedy obiekt obronny stawał się ruiną. W rodzinnych archiwach żony Fredro znalazł ciekawe zapiski, które natchnęły go napisania "Zemsty". 

Kamieniec

Korczyna -  w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła odbył się ślub Zofii z Jabłonowskich Skarbkowej, z Aleksandrem Fredrą w dniu 8 listopada 1828r. Związek małżeński błogosławił proboszcz korczyński ks. Michał Wesołowski. Na miejscowym cmentarzu spoczywa ostatni dziedzic korczyński, wnuk Fredrów - generał Stanisław hr. Szeptycki.
    
Krościenko Wyżne - odbyły się w tutejszym  gody weselne dla nowożeńców (dzień po ślubie) wyprawione przez Cecylię Jabłonowską wyprawiła nowożeńcom weselne gody. Zjechała na nie licznie okoliczna szlachta.

Bieszczadzkie miejscowości należące do Jacka Fredry opisane przez Aleksandra Fredro:

Hoczew -  odwiedził ją Aleksander z ojcem i bratem Sewerynem podczas podróży. Wspomninał ja na kartach swojego pamiętnika: "...Na grzbiecie pagórka mój ojciec wstrzymał konia i zawołał rzewnym głosem: "Hoczew... Tu, w tym zamku urodziłem się"...W dolinie nad brzegiem rzeki płynącej do Sanu ujrzeliśmy szczątki niewielkiego zamku. Obok biały dworek i gospodarskie, dość porządne zabudowania. Dalej kościółek, karczma i chaty wzdłuż łęgu rozsypane... "(Trzy po trzy).

Baligród - "...Za Baligrodem wypoczęliśmy koniom. Tam granica świata. Za Baligrodem wjeżdża się jak w czarne gardło. Droga i rzeka jest to jedno i toż samo, a od rzeki z jednej i z drugiej strony wznoszą się czarne ściany jodeł i smreków..." (Trzy po trzy)

DSC01522

Cisna - "...Mój ojciec zakładał fabrykę żelaza w Cisny.. Raz wziął nas ze sobą, to jest Seweryna, mnie i pana Płachetkę... Folwark, cerkiew, karczma, dalej młynek i tartak ożywiają nieco tę górską wioskę, więcej niż wiele innych. Łupiennik według miejscowego podania ma mieć dwadzieścia cztery kondygnacje, a z wierzchołka widać Lwów!!! Trąby z kory juhasów odzywały się czasami po górach ...Łapaliśmy pstrągi i kiełbiki…. Zwiedzaliśmy szałasy po odległych górach, gdzie nas częstowano bundzem i bryndzą....Byliśmy przekonani, że w każdym parowie musi być przynajmniej jeden niedźwiedź..." ("Trzy po trzy")
   

Lesko -"...Spojrzałem za siebie i oczy moje spoczęły na zwaliskach zamku, na owe czarne świerki, te nieme świadki tylu wiosen, tylu zim...ten ogród leski był ulubiony memu Ojcu...brzeg Sanu był splotem obnażonych korzeni. Wisiały w powietrzu obnażone lipy; zdawało się, że lada wietrzyk, lada pchnięcie zwalić je potrafi... Za Liskiem stanęliśmy i oglądali na szczycie pagórka ogromny ułom skały. Nie widać na nim ręki ludzkiej, a jednak ze swego kształtu zdaje się być częścią jakiegoś gmachu."(Trzy po trzy).

1-DSC09530

Rodzinne strony pisarza na szlaku:                      

Beńkowa Wisznia -"...Ale świat mego dziecinnego i młodocianego wieku cały w Beńkowej Wiszni. Dom tam moich rodziców był to dom prawdziwie polsko szlachecki, zamożny bez zbytku, cichy a gościnny. Dwa razy do roku , w dnie imienin rodziców zjazd bywał wielki. Obiad w ogrodzie pod lipami...bal całą noc...iluminacja..."(Trzy po trzy). Żona Aleksandra, Zofia z Jabłonowkich Skarbkowa wystawiła obok starych zabudowań rezydencję, gdzie dziś przechowuje się pamiątki po Fredrach.

Jatwięgi - małe gospodarstwo Fredrów nad rzeką Wisznią, którym zarządzał młody Aleksander. Tu powstawały pierwsze utwory.
    
Lubień Wielki - słynął z leczniczych źródeł. Miejsce urodzenia żony Fredry - Zofii.       
  
Rudki -"...Co niedziela zajeżdżała ogromna poczwórna kareta sześciu kasztanowymi końmi...Za karetą szedł kocz poczwórny, równie ogromny, czterema końmi... Jechaliśmy na mszę do Rudek ..."(Trzy po trzy). W odrestaurowanym kościele, w podziemiach kaplicy znajduje się krypta Fredrów, gdzie spoczywają szczątki autora "Zemsty". Wspomniany kościół mieścił przedwojenne Sanktuarium Matki Boskiej Rudeckiej, które po zajęciu Polski przez ZSRR 17 września 1939 roku, został zamieniony na magazyn.

Lwów -miasto, w którym pisarz spędził 28 lat tworząc utwory i oddając się pracy społecznej i patriotycznej. Zmarł 15 lipca 1876r. Lwowianie w 1839 roku nadali mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lwowa. Wnuk Fredry, greckokatolicki metropolita o. Andrzej Szeptycki związany z Katedrą św. Jury jest kandydatem na ołtarze.

100 6067

Przyłbice - mieszkała tu Zofia córka Aleksandra i Zofii Fredro w posiadłości swojego męża - Jana Szeptyckiego. W wybudowanym przez jej męża  dworze znajdowały się cenne zbiory: starodruki i rękopisy ruskie i księgi unickie. 17 września 1939 roku czerwonoarmiści rozstrzelali tu brata Jana Szeptyckiego wraz z żoną.


Przemyśl - W Zamku znajduje się najstarszy w kraju amatorski teatr "Fredreum", który istnieje od ponad 140 lat. Instytucja ta organizuje Przemyską Wiosnę Fredrowską, podczas której prezentowane są utwory Aleksandra Fredry przez teatry z Polski, Ukrainy, Słowacji i Węgier.
                                
 "...Surochów, gdzie się urodziłem, skąd wywieziony na ręku piastunki, już nigdy nie wróciłem, leży przede mną jak obraz w śnie kiedyś widziany..." (Trzy po trzy). Miejsce urodzenia Fredry. 
                                          
"... Nienadowa, taka jaka była, aczkolwiek zamglona, została lubym dla mnie wspomnieniem. W Nienadowej, majętności (Dębińskich) ojca mojej matki, mieszkali niegdyś rodzice moi... Nie było już wprawdzie murowanego mostu przed bramą na szuwarem zarośniętej fosie - nie było w środku dziedzińca kompasu, nie było wkoło niego ostrzyżonego agrestu, ani też w grabowym szpalerze kamiennego Kupidynka z urną pod pachą, ale był jeszcze dom duży, drewniany, o czterech kolumnach, o dwóch kurytarzach, z których jeden na lewo wiódł do biblioteki, drugi do oficyn i do sklepionego skarbca... Nie ma już kaplicy w Nienadowej... Dom nowy..." (Trzy po trzy).     
      
źródło: Lokalna Organizacja Turystyczna Beskid Niski

Szlak Naftowy przebiega przez terytorium dwóch państw: Polski i Ukrainy ukazując turystom miejsca związane narodzinami przemysłu naftowego. Trasa przebiega przez następujące miejscowości: Jasło – Krosno – Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne – Sambor - Borysław – Drohobycz – Lwów. Od wymienionych miejscowości odchodzą boczne ścieżki i pętle dla turystyki pieszej i rowerowej.

Omawiany szlak nawiazuje do działalności Ignacego Łukasiewicza - wynalazcy lampy naftowej oraz założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce oraz destylarni i rafinerii w Ulaszowicach. Chorkówce i Polance. Zwiedzając szlak oglądamy obiekty wydobywcze i  przetwórcze oraz miejsca po szybach naftowych. Zobaczymy je wtopione w górski i pogórzański krajobraz oraz w skansenach i muzeach. Zwiedzający szlak mają okazję zobaczyć coraz rzadze ślady "Galicyjskiego Texasu", którego początki sięgają II połowy XIX w.

Ciekawe obiekty na Szlaku Naftowym:

Zarszyn magazyn glikolu i metanolu do eksploatacji gazu ziemnego
Strachocina- podziemny magazyn gazu, zagospodarowanie dawnej kopalni
Sanok– ekspozycja obiektów przemysłu naftowego z XIX/XX w. w Parku Etnograficznym Muzeum Budownictwa Ludowego
Tyrawa Solna- zachowana infrastruktura kopalni, kiwony
Wielopole- budynki kancelarii, kotłowni, hali adsorberów, poczekalnia dla pracowników
Olszanica - warsztat naprawczo-remontowy urządzeń naftowo- gazowniczych
Wańkowa - kopalnia z kiwonami, kieratami, zbiornikami do magazynowania ropy naftowej
Ropienka - kiwony, kieraty, zbiorniki do magazynowania ropy naftowej, kancelaria i warsztat, willa Scotów, krzyż z Anglii upamiętniający pierwszy odwiert ropy
Łodyna - siedziba kopalni Łodyna – Brzegi, kiwony, kieraty i zbiorniki do magazynowania ropy naftowej, gazoliniarnia
Brzegi Dolne - czynne złoże ropy naftowej, kiwony i kieraty
Ustrzyki Dolne– zbiorniki na ropę naftową nieistniejącej już rafinerii „Fanto”
Czarna - kiwony i kieraty oraz zbiorniki do magazynowania ropy naftowej,
Dwernik -czynne złoże ropy naftowej, kiwony i kieraty
Zatwarnica - kiwony i pracujące kieraty źródło: LOT Beskid Niski

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl
Wokół Połoniny Wetlińskiej i Otrytu


Trasa wiodąca przez najbardziej dzikie i bezludne tereny Bieszczadów. W części pokrywa się z trasą „dużej obwodnicy bieszczadzkiej" oraz „małej obwodnicy bieszczadzkiej". Trasa pozwala odwiedzić zarówno rejon połonin jak i pasmo Otrytu . Wiedzie przez wiele malowniczych dolin po opuszczonych lub w niewielkim stopniu zaludnionych bieszczadzkich miejscowościach. Długość trasy około 110 km.

03 Wokół Otrytu i Połoniny Wetlińskiej

Trasa - Wokół Połoniny Wetlińskiej i Otrytu

Opis trasy (najważniejsze atrakcje turystyczne):


Cisna (37,7 km) - dwie prywatne galerie bieszczadzkich artystów, izba przyrodnicza „Dziupla", sala wystaw czasowych bieszczadzkich twórców w Centrum Informacji Turystycznej, wzgórze „Betlejemka" pomnik ku czci żołnierzy i milicjantów poległych w walkach z UPA, restauracja „Siekierezada" z grafikami Jędrka Połoniny, pracownia ikon Jadwigi Denisiuk, pracownia malarska Agnieszki Kwiatkowskiej, GOPR, miejsce górskich wycieczek pieszych (m.in. na Jasło, pasmo Wysokiego Działu), wiele obiektów gastronomicznych, sklepów z pamiątkami i miejsc noclegowych, w pobliżu (2 km) stacja Majdan - izba muzealna bieszczadzkiej ciuchci, parking

DSC05387-001 thumb medium470 469

Cisna, wzgórze "Betlejemka"

DSC05396-001 thumb medium470 382

Cisna, kościół parafialny

Dołżyca (2,2 km) - miejsce górskich wycieczek pieszych w masyw Łopiennika oraz Falowej, obiekty gastronomiczne, park linowy

Krywe (6,5 km) – łowiska i smażalnia pstrąga

Przełęcz Przysłup 651 m (8,5 km) - panorama na połoniny BdPN, galeria „Fantasmagoria", smażalnia pstrąga, docelowa stacja bieszczadzkiej ciuchci

 DSC07802-001 thumb medium470 295

 Przysłup, stacja kolejki wąskotorowe

Strzebowiska (10 km) - ośrodek jeździecki p. Szymalów - u „Zbója"

Kalnica (12 km) - rezerwat „Olszyna łęgowa w Kalnicy", wyciągi narciarskie, dolina Wetlinki

 kalnica thumb medium470 313

Kalnica

Smerek (14 km) - miejsce widokowe na Połoninę Wetlińską i jej otoczenie, kąpieliska na rzece Wetlinka, miejsce górskich wycieczek pieszych (m.in. na Okrąglik, Połoninę Wetlińską), liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe,

 smerek thumb medium470 314

Smerek, jeden z lokali gastronomiczno-noclegowych

Wetlina (19 km) - wodospad na dopływie rzeki Wetlinka, , parking, miejsce wycieczek pieszych na Połoniny BdPN (m.in. na Połoninę Wetlińską, Rabią Skałę, Małą Rawkę), zimowe narciarskie trasy spacerowe, liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe, pomnikowy jesion o obwodzie 651 cm,

 wetlina thumb medium470 313

Wetlina, widok na Hnatowe Berdo

Wetlina Osada - bacówka Nikosa Monopolusa - sery trackie i wołoskie - produkt regionalny nagrodzony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, punkt wyjściowy na Połoninę Wetlińską

Przełęcz Wyżna 872 m (25 km) - miejsce widokowe na połoniny BdPN, obelisk poświęcony pamięci Jerzego Harasymowicza (1933 - 1999), przydrożna Galeria prac bieszczadzkich artystów, punkt wyjścia szlaku turystycznego pieszego do „Chatki Puchatka" schroniska PTTK na Połoninie Wetlińskiej (1228 m)

 Poł. Caryńska-001 2 thumb medium470 314

Połonina Caryńska z Przełęczy Wyżnej

Brzegi Górne (27 km) - cmentarz z kamiennymi nagrobkami, cerkwisko, ślady dworu, parking, miejsce wycieczek pieszych na Połoniny BdPN (na Połoninę Caryńską i Połoninę Wetlińską),

 DSC07915-001 thumb medium470 313

Cmentarz w Brzegach G.

Nasiczne (32,4 km) – kaskady na Nasiczańskim Potoku, jaskinie na stoku Wysokiego Wierchu, punkt przejściowy ścieżki historyczno-przyrodniczej do Zatwrnicy (przezDwernik Kamień) i Bereżki (przez Caryńskie i Przysłup Caryński), pole biwakowe

 Nasiczne thumb medium470 313

Kaskady na Nasiczańkim Potoku

Dwernik (37 km) – cmentarz z nielicznymi kamiennymi nagrobkami, cerkwisko, pozostałości młyna wodnego, malownicze skaliste koryto rzek San i Dwernik,

Chmiel (41 km) – dawna cerkiew parafialna (obecnie kościół) z 1904 r. r., cmentarz z starymi nagrobkami i płytą nagrobną z 1641 r. z inskrypcją w języku staroruskim, malownicze skaliste koryto rzek San, miejsca noclegowe, galeria rękodzielnictwa

 chmiel 2 thumb medium470 386

Cerkiew w Chmielu

 chmiel 1 thumb medium313 471

Płyta nagrobna z 1641 r.

Sękowiec (45 km) – malownicze skaliste koryto rzek San, domki kempingowe

 Sękowiec thumb medium470 312

San w Sękowcu

Zatwarnica (46 km) – izba historyczno-regionalna w chacie bojkowskiej z ekspozycją o etnografii Bojków, punkt przejściowy ścieżki historyczno-przyrodniczej do Nasicznego (przez Dwernik Kamień) i dolinę Sanu (Krywe, Tworylne, Rajskie), wodospad Szepit, pozostałości dawnego cerwiska i cmentarza, miejsca noclegowe

Dwerniczek (56,8 km) – rezerwat przyrody „Śnieżyca wiosenna w Dwerniku", pensjonat „Rusinowa Polana" z Ośrodkiem Górskiej Turystyki Jeździeckiej, pola biwakowe, panorama na dolinę Sanu i połoniny

Procisne (58 km) - imponujący most wiszący na Sanie wybudowany dla potrzeb stanicy harcerskiej

 procisne thumb medium470 312

Procisne, most na Sanie

Smolnik (60 km) - dawna cerkiew bojkowska z dachami piramidalnymi z 1791 r., atrakcyjne gospodarstwo agroturystyczne i karczma „Wilcza Jama"

 smolnik thumb medium469 351

Cerkiew w Smolniku

Lutowiska (63,8km) - CIT, parking, neogotycki kościół z 1911-20 r., prywatna stadnina koników huculskich, galeria prac artystów bieszczadzkich, „Ekomuzeum", kirkut, płyta pamiątkowa w miejscu, gdzie w czasie okupacji Niemcy wymordowali ok. 650 miejscowych Żydów, Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny BdPN z salą dydaktyczną, wystawami czasowymi i wydawnictwami regionalnymi) , liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe, punkt wyjścia turystycznego szlaku pieszego na pasmo Otrytu. Pasmo Ostrego (za Lutowiskami) parking i miejsce widokowe na połoniny,

 Lutowiska thumb medium470 337

Kościół w Lutowiskach

Skorodne (69 km) – malownicza dolina potoku Głuchy z licznymi przełomami

 Skorodne thumb medium470 314

Potok Głuchy

Polana (75,5 km) - stadnina koni huculskich „Tabun" Stanisława Myślińskiego z możliwością nauki jazdy i jazdy w terenie, trzy pracownie i galerie artystów bieszczadzkich, dawna drewniana cerkiew greckokatolicka z 1790 r., w pobliżu „Jaskinia w Rosolinie", punkty gastronomiczne i noclegowe

 Polana thumb medium470 313

Kapliczka w Polanie

Serednie Małe (77 km) - stadnina koni huculskich „Serednie" Witolda Smoleńskiego z możliwością nauki jazdy i jazdy w terenie, (ok. 3 km od trasy obwodnicy)

Chrewt (80 km) – panorama na Jezioro Solińskie i dolinę dawnej wsi Paniszczów, letnie kąpielisko strzeżone

Olchowiec (81 km) - galeria przydrożna z pracami artystów bieszczadzkich

Rajskie (86 km) - odnoga Zalewu Solińskiego na Sanie, Dom Rekolekcyjny „Caritas", ruiny cerkwi i odremontowana zabytkowa kapliczka nad uroczym zakolem Sanu

 Rajskie thumb medium470 314

San w Rajskiem

Sakowczyk (89 km) – boczna droga prowadząca do Zawozu i Werlasu

Bukowiec (93 km) - przełom rzeki Solinki, najkrótsze wejście na widokową Korbanię (905 m) z panoramą na Bieszczady i otoczenie Jeziora Solińskiego, odnoga Zalewu Solińskiego na Solince, liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe

Terka (94,6 km) – cerkwisko, zabytkowa dzwonnica parawanowa, malownicza dolina Solinki, liczna stara zabudowa (chyże)

Polanki (98,4 km) – otoczona legendą „Kapliczka Szczęśliwego Powrotu", malownicza dolina Solinki,

 Polanki thumb medium470 352

Kapliczka Szczęśliwego Powrotu

Polanki - parking (101 km) – punkt wyjściowy do cerkwi w malowniczej doline Łopienki i rezerwatu „Sine Wiry", malownicza dolina Solinki

 DSCN2708 thumb medium470 352

Cerkiew w Łopience

 sine thumb medium470 352

Sine Wiry

Buk (103 km) - malownicze przełomowe odcinki rzeki Solinki,

 Buk thumb medium313 470

Solinka w Buku

Dołżyca (107 km)

Cisna (110 km) - koniec trasy

Opracowanie i zdjęcia:
Marek Kusiak
http://www.bieszczady-przewodnicy.pl/Przewodnicy/Marek.Kusiak/

Mała obwodnica bieszczadzka

Druga pod względem popularności turystyczna trasa komunikacyjna w Bieszczadach. W znacznej części pokrywa się z trasą „dużej obwodnicy bieszczadzkiej”, natomiast jej odcinek Czarna – Hoczew stanowi jej cięciwę. W opisie przedstawiono zmodyfikowany w niewielkim stopniu jej przebieg która pozwala odwiedzić atrakcje turystyczne oddalone nieco od trasy obwodnicy. Długość trasy około 120 km.

02 mala obw tr

Trasa nr 2. Mała obwodnica bieszczadzka

 

Opis trasy (najważniejsze atrakcje turystyczne):

Lesko (0 km) - zamek Kmitów z XVI w, kościół par. z XVI w., synagoga z XVII w. z galerią prac bieszczadzkich artystów, kirkut, rynek starego miasta z kamienicami z XVII-XIX w., bunkry Linii Mołotowa, źródełka wód mineralnych, cmentarz wojenny z I wojny światowej, wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe, liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe, Centrum Informacji Turystycznej

DSCN5554-001 thumb medium470 313

Kościół w Lesku o świcie

DSCN4817-001 thumb medium470 352

Leska synagoga (obecnie galeria)

Glinne (4 km) - pomnik przyrody „Kamień Leski”z panoramą na Bieszczady, Pogórze Bukowskie i Góry Sanocko-Turczańskie

DSCN0613-001 thumb medium470 352

 Kamień Leski

 

Uherce Mineralne (6 km)- późnobarokowy kościół z 1757 r. z odnowionym wnętrzem, dzwonnicą wolnostojącą, otoczony murem obronnym z otworami strzelniczymi, dwór obronny Herburtów z II połowy XVI wieku (opuszczony), pomnik przyrody „Wodospad na rzece Olszance”, Ekomuzeum w „Krainie bobrów”, cmentarz wojenny z I wojny światowej, kilka okazałych pomnikowych lip

Orelec (10,8 km) - pracownia „Miodosytnia”, biżuteria karpacka - krywulki wykonywane przez Ewelinę i Piotra Wyderków, kościółek (dawna cerkiew) z ok. 1740 r., leśne gospodarstwo szkółkarskie udostępnione do zwiedzania, pomnik przyrody „Kamień w Orelcu”zwany „Kamiennym sercem macochy”, najniższe w Polsce i najdalej na płn. wysunięte stanowisko olszy zielonej, sieć szlaków spacerowych wokół miejscowości, „Ekomuzeum w „Krainie bobrów”, kilka żeremi bobrów na potokach, liczne obiekty noclegowe

Bóbrka (14,2 km) - rezerwat przyrody „Koziniec”, miejsce widokowe nad kamieniołomem, bunkry linii obronnej Mołotowa, Galeria rzeźb przydrożnych, Galeria malarska „LeGraż”, Pracownia bibułkarska A. Kusza,Pracownia rzeźbiarska Henryka Gągorowskiego, liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe

DSCN5004-001 thumb medium470 313

 Panorama z góry Koziniec

 

Łobozew Dolny (16,7 km) - dawne chaty bojkowskie

Solina Jawor (18.2 km) - panorama na Jezioro Solińskie i Połoninę Wetlińską

DSCN4011-001 thumb medium469 315

 Panorama na zaporę w Solinie

 

Łobozew Górny (22,5 km) dwór Leszczyńskich – obecnie szkoła, drewniany kościół z 1887 roku

Przełęcz pod Holicą (550 m) w paśmie Żukowa (24 km) - dojście do platformy widokowej na Holicy (762 m) z rozległą panoramą na Bieszczady i Jezioro Solińskie

Ustjanowa (30,5 km) - dawna drewniana cerkiew greckokatolicka z 1792 r. murowana neogotycka kaplica grobową Szemelowskich, dawne szybowisko wojskowe z lat 1930 -39, zabytkowa stacja kolejowa z 1876 ., park podworski

Równia (35 km) - najstarsza i jedna z najładniejszych w Bieszczadach drewniana trójdzielna cerkiew greckokatolicka (obecnie kościół) typu bojkowskiego z pocz. XVIII w.

DSC01294-001 thumb medium470 312

 Cerkiew w Równi

Hoszowczyk (38 km) - dawna drewniana cerkiew greckokatolicka z 1930 r.

Hoszów (40 km) - dawna drewniana cerkiew greckokatolicka z 1938 r. zbudowana w stylu huculskim

Zadwórze (41 km) pensjonat „Gęsi Zakręt”, stadnina koni

Rabe (43,5 km) - dawna drewniana cerkiew greckokatolicka z 1852 r. z ikonostasem

Żłobek (45,5 km) - dawna drewniana cerkiew greckokatolicka z 1830 r.

Czarna (48.5 km)Galeria „Barak” z pracami artystów bieszczadzkich, dawna cerkiew drewniana z 1834 r. z cofniętym ikonostasem, liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe, sieć szlaków spacerowych i konnych wokół miejscowości,

Lipie (52 km)stadnina koni „Babski szwadron”

Bystre (56 km) - dawna drewniana cerkiew greckokatolicka z 1902 r. zbudowana w stylu narodowym ukraińskim (jedyna z zachowanych tego typu w Bieszczadach), pracownia malarska Krzysztofa Wiśniewskiego

100 3006-001 thumb medium469 351

 Cerkiew w Bystrem

Michniowiec (60 km) - dawna drewniana cerkiew greckokatolicka z 1863 r.z rozwieszonymi na ścianach ikonami po rozmontowanym ikonostasie, zabytkowa drewniana dzwonnica z 1904 r.

100 3002-001 thumb medium470 352

Cerkiew w Michniowcu

Czarna Górna (66 km) - pracownia rzeźbiarska Adama Glinczewskiego „rzeźby Łysego”, Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne PGNiG z basenem letnim i własnym wyciągiem narciarskim, źródła mineralne, czynna kopalnia ropy naftowej z XIX w., liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe, sieć szlaków spacerowych i konnych wokół miejscowości,

pasmo Ostrego (70,5 km) - parking w miejscu widokowym przy przełęczy (710 m) z miejscem na ogniska, panorama na połoniny, pasmo Otrytu i dolinę pot. Głuchego), odkrywka fliszu karpackiegoprzy zjeździe z wiatą

DSCN1385-001 thumb medium470 352

 Odkrwka fliszu karpackiego

Polana (75,5 km) - stadninakonihuculskich „Tabun” StanisławaMyślińskiego z możliwością nauki jazdy i jazdy w terenie, trzy pracownie i galerie artystów bieszczadzkich, dawna drewniana cerkiew greckokatolicka z 1790 r., w pobliżu „Jaskinia w Rosolinie”, punkty gastronomiczne i noclegowe

Serednie Małe (77 km) - stadnina koni huculskich „Serednie” Witolda Smoleńskiego z możliwością nauki jazdy i jazdy w terenie, (ok. 3 km od trasy obwodnicy)

Chrewt (80 km) panorama na Jezioro Solińskie i dolinę dawnej wsi Paniszczów, letnie kąpielisko strzeżone

Olchowiec (81 km) - galeria przydrożna z pracami artystów bieszczadzkich

Rajskie (86 km)- odnoga Zalewu Solińskiego na Sanie, Dom Rekolekcyjny „Caritas”, ruiny cerkwi i odremontowana zabytkowa kapliczka nad uroczym zakolem Sanu

Sakowczyk (89 km)boczna droga prowadząca do Zawozu i Werlasu

DSC08726-001 thumb medium468 311

 Panorama na Zawóz i Polańczyk

 

Bukowiec (93 km) - przełom rzeki Solinki, najkrótsze wejście na widokową Korbanię (905 m) z panoramą na Bieszczady i otoczenie Jeziora Solińskiego, odnoga Zalewu Solińskiego na Solince, liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe

Wołkowyja (96 km)- widokowe miejsce nad Jeziorem Solińskim, ośrodek zarybieniowy, liczne punkty gastronomiczne i noclegowe, sieć szlaków spacerowych

DSC08720-001 thumb medium469 312

Panorama na Wołkowyję

Polańczyk (103 km) - dawna cerkiew murowana z 1908 r., dziś sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości z ocaloną cudowną ikoną Madonny z Łopienki, miejsce widokowe w centrum wsi przy wieży ciśnień, statek spacerowy Tramp, wypożyczalnie sprzętu wodnego, cypel - urocze miejsce z panoramą za zaporę wodną w Solinie, WOPR, dwie galerie malarskie, liczne punkty gastronomiczne pamiątkarskie i noclegowe, sieć szlaków spacerowych

DSC08995-001 thumb medium468 311

Odnoga Zalewu Solińskiego w Polańczyku

Myczków (104 km) - mur. kościół i cerkiew gr. kat. z 1900 r. obok siebie, izba regionalna w budynku gimnazjum, galeria „Czad” w hotelu „Ewka”

Berezka (107 km) - stadnina koni „Karino”, cerkiew murowana w ruinie, sieć szlaków spacerowych, liczne obiekty noclegowe

Średnia Wieś (111 km) - najstarszy w Bieszczadach kościół drewniany z 1608 r. z ciekawą polichromią wnętrza (zwłaszcza instrumentów muzycznych na ścianie chóru), rzeźbami Jędrka Połoniny (stacje drogi krzyżowej i ostatnia wieczerza), park podworski z wartościową dąbrową, murowana dzwonnica parawanowa z 1927 r., obiekty noclegowe

DSC01590-003 thumb medium468 313

Panorama na Średnią Wieś

DSC01608-001 thumb medium468 310

Kościół w Średniej Wsi

Bachlawa (112 km) dojazd do punktu widokowego z panoramą na dolinę Sanu i rezerwat „Grąd w Średniej Wsi”

Hoczew (113 km) - murowany kościół pw. św. Anny, fundowany przez ród Fredrów, konsekrowany w roku 1745, w sąsiedztwie kościoła murowana plebania z 2 pół. XVIII w., murowana plebania unicka z XIX w. (opuszczona), prywatna galeria malarsko-rzeźbiarska Zdzisława Pękalskiego, pomnik przyrody Progi skalne na Hoczewce”, ślady grodziska u ujścia Hoczewki do Sanu z X-XI w., park linowy, punkty gastronomiczne i noclegowe

DSC01627-002 thumb medium401 468

Kościół w Hoczwi

DSC08375-001 thumb medium470 312

Zdzisław Pękalski prezentujący swoje dzieła

Łączki (116 km)- widokowa dolina Sanu

DSCN3252-001 thumb medium470 352

San w Łączkach

Weremień (118 km) - szybowisko, wyciąg narciarski z zapleczem gastronomiczno-noclegowym

Huzele (119 km)- widokowa dolina Sanu

DSC01763-001 thumb medium469 313

Dolina Sanu w Huzelach

Lesko (121 km) - koniec trasy

Opracował:

Marek Kusiak

Bibliografia:

Orłowski S., Taranowski P., Na bieszczadzkich obwodnicach. Część 1. Duża obwodnica

Orłowski S., Na bieszczadzkich obwodnicach. Część 2. Mała obwodnica

Orłowski S., Na bieszczadzkich obwodnicach. Część 3. Dolinami Sanu, Solinki i Osławy

"Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty" Praca zbiorowa, wydanie XIII


Duża obwodnica bieszczadzka

Zbudowana w 1962 roku duża obwodnica bieszczadzka jest najbardziej popularną ze wszystkich komunikacyjnych tras turystycznych w Bieszczadach. Większość turystów tą właśnie trasą, (jeśli nie przez Baligród to przez Lutowiska) zmierza do połonin Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Długość trasy ok. 146 km (z dojazdem do Wołosatego ok.160 km)

 01 duża obw.a

Trasa nr 1 - Duża obwodnica bieszczadzka

Opis trasy (najważniejsze atrakcje turystyczne):

Lesko (0 km) - zamek Kmitów z XVI w, kościół par. z XVI w., synagoga z XVII w. z galerią prac bieszczadzkich artystów, kirkut, rynek starego miasta z kamienicami z XVII-XIX w., bunkry Linii Mołotowa, źródełka wód mineralnych, cmentarz wojenny z I wojny światowej, wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe, liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe

DSCN4784

Synagoga w Lesku z galerią prac twórców bieszczadzkich Fot. Marek Kusiak

DSC08424

 Kirkut w Lesku Fot. Marek Kusiak

Huzele (1,5 km) - widokowa dolina Sanu

Weremień (2,5 km) - szybowisko, wyciąg narciarski z zapleczem gastronomiczno-noclegowym

Łączki (4,4 km) - widokowa dolina Sanu

Hoczew (8 km) - murowany kościół pw. św. Anny, fundowany przez ród Fredrów, konsekrowany w roku 1745, w sąsiedztwie kościoła murowana plebania z 2 pół. XVIII w., murowana plebania unicka z XIX w. (opuszczona), prywatna galeria Zdzisława Pękalskiego, pomnik przyrody „Progi skalne na Hoczewce", ślady grodziska u ujścia Hoczewki do Sanu z X-XI w.,

DSC01625-001

Kościół i plebania w Hoczwi Fot. Marek Kusiak

Nowosiółki (11,5 km) - „Knieja" Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie p. Henryki i Jurka Wałachowskich

Zachoczewie (14 km)

Mchawa (18 km) - murowana kaplica odpustowa z 1823 r

Baligród (21,2 km) - CIT, cmentarz wojenny, kościół murowany z 1877 r. , rynek, obelisk ofiar mordu z 1944 r., czołg - pomnik, cmentarz żydowski, cerkiew gr. kat. z 1829 r. (w remoncie), pozostałości ziemnych umocnień zamku Balów, przełom rzeki Jabłonki, obiekty gastronomiczne, pamiątkarskie i noclegowe

DSC01440

Czołg T-34 na rynku w Baligrodzie Fot. Marek Kusiak

DSC08397-001

 Kirkut w Baligrodzie Fot. Marek Kusiak

DSC01452

 Cerkiew w Baligrodzie Fot. Marek Kusiak

Bystre (24,5 km) – obelisk poświęcony pamięci A. Fredry, wyciąg narciarski, basen, - Rezerwat skalny „Gołoborze",

DSC07647

Rezerwat skalny "Gołoborze" Fot. Marek Kusiak

Łubne (26 km) - rezerwat „Cisy na Górze Jawor"

Kołonice (27,5 km)

Jabłonki (29 km) - pomnik gen. K. Świerczewskiego, rezerwat cisów „Woronikówka",

2-001

Pomnik gen. K. Świerczewskiego, drugi plan - góra Woronikówka Fot. Marek Kusiak

Cisna (37,7 km) - dwie prywatne galerie bieszczadzkich artystów, izba przyrodnicza „Dziupla", sala wystaw czasowych bieszczadzkich twórców w Centrum Informacji Turystycznej, wzgórze „Betlejemka" pomnik ku czci żołnierzy i milicjantów poległych w walkach z UPA, restauracja „Siekierezada" z grafikami Jędrka Połoniny, pracownia ikon Jadwigi Denisiuk, pracownia malarska Agnieszki Kwiatkowskiej, GOPR, miejsce górskich wycieczek pieszych (m.in. na Jasło, pasmo Wysokiego Działu), wiele obiektów gastronomicznych, sklepów z pamiątkami i miejsc noclegowych, w pobliżu (2 km) stacja Majdan - izba muzealna bieszczadzkiej ciuchci, parking

DSC05645

Cisna, widok z wzgórza "Betlejemka" Fot. Marek Kusiak

Dołżyca (40 km) - miejsce górskich wycieczek pieszych w masyw Łopiennika oraz Falowej

Krywe (44.3 km) – łowisko i smażalnia pstrąga

Przełęcz Przysłup 651 m (46 km) - panorama na połoniny BdPN, galeria „Fantasmagoria", smażalnia pstrąga, docelowa stacja bieszczadzkiej ciuchci

Strzebowiska (47,6 km) - ośrodek jeździecki p. Szymalów - u „Zbója"

Kalnica (49,6 km) - rezerwat „Olszyna łęgowa w Kalnicy", wyciągi narciarskie, dolina Wetlinki

Smerek (51,7 km) - miejsce widokowe na Połoninę Wetlińską i jej otoczenie, kąpieliska na rzece Wetlinka, miejsce górskich wycieczek pieszych (m.in. na Okrąglik, Połoninę Wetlińską), obiekty gastronomiczne i noclegowe

Wetlina (57 km) - CIT (sezonowo), wodospad na dopływie rzeki Wetlinka, , parking, miejsce wycieczek pieszych na Połoniny BdPN (m.in. na Połoninę Wetlińską, Rabią Skałę, Małą Rawkę), zimowe narciarskie trasy spacerowe, liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe, pomnikowy jesion o obwodzie 651 cm

DSCN3195

Wodospad Wetlinie Fot. Marek Kusiak

Wetlina Osada - bacówka Nikosa Monopolusa - sery trackie i wołoskie - produkt regionalny nagrodzony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego)

Przełęcz Wyżna 872 m (62,5 km) - miejsce widokowe na połoniny BdPN, obelisk poświęcony pamięci Jerzego Harasymowicza (1933 - 1999), przydrożna galeria prac bieszczadzkich artystów, pomnik poświęciony ofiarom gór i ratownikom GOPR, punkt wyjścia szlaku turystycznego pieszego do „Chatki Puchatka" schroniska PTTK na Połoninie Wetlińskiej (1228 m)

Brzegi Górne (65 km) - cmentarz z kamiennymi nagrobkami, cerkwisko, ślady dworu, parking, miejsce wycieczek pieszych na najwyższe Połoniny BdPN (na Połoninę Caryńską i Połoninę Wetlińską)

DSC07915

Cmentarz w Brzegach Górnych Fot. Marek Kusiak

Przełęcz Wyżniańska 855 m (68,5 km) - parking, punkt pamiątkarski, szlak turystyczny pieszy (zielony) „trasą widokową" do Bacówki PTTK pod Mała Rawką (20 min.) lub dalej na Małą Rawkę (1273 m) a także na Połoninę Caryńską (1297 m)

DSC08161

Przełęcz Wyżniańska i Połonina Caryńska Fot. Marek Kusiak

Ustrzyki Górne (74,2 km) - całoroczna stacja ratunkowa GOPR, parking, miejsce wycieczek pieszych na najwyższe Połoniny BdPN (m.in. na Tarnicę, Wielką Rawkę, Połoninę Caryńską), punkty małej gastronomii, Hotel Górski PTTK z własnym wyciągiem narciarskim, latem konie huculskie w stanicy Terebowiec, dyrekcja BdPN, strażnica Straży Granicznej

Wołosate (opcjonalnie - dojazd z Ustrzyk Górnych 6,4 km) - cerkwisko z cmentarzem i pomnikowymi jaworami, Zachowawcza Stadnina Konia Huculskiego - możliwość jazdy konnej i przejażdżki bryczkami, parking, miejsce wycieczek pieszych na najwyższe Połoniny BdPN (m.in. na Tarnicę, Halicz, Rozsypaniec) , malownicza dolina Wołosatego

DSCN4529

Tarnica, widok z Wołosatego Fot. Marek Kusiak

Bereżki (77 km) - parking, możliwość wejścia szlakiem żółtym do widokowej Przełęczy na Przysłupiu Caryńskim 777 m), malowniczy przełom Wołosatego

Pszczeliny (81,8 km) - punkt wyjścia turystycznych szlaków pieszych na Bukowe Berdo i Magurę Stuposiańską

Stuposiany (84,6 km) - parking, miejsce na ogniska na polu biwakowym, latem miejsce do kąpieli przy ujściu Wołosatego do Sanu

Procisne (86,5 km) - imponujący most wiszący na Sanie wybudowany dla potrzeb stanicy harcerskiej

DSC04061

Wiszący most w Procisnem Fot. Marek Kusiak

Smolnik (89,5 km) - dawna cerkiew bojkowska z dachami piramidalnymi z 1791 r., atrakcyjne gospodarstwo agroturystyczne i karczma „Wilcza Jama"

Cerkiew w Smilniku n. Sanem 2-001

Cerkiew w Smolniku Fot. Marek Kusiak

Lutowiska (93,4 km) - CIT, parking, neogotycki kościół z 1911-20 r., prywatna stadnina koników huculskich, galeria prac artystów bieszczadzkich, „Ekomuzeum", kirkut, płyta pamiątkowa w miejscu, gdzie w czasie okupacji Niemcy wymordowali ok. 650 miejscowych Żydów, Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny BdPN z salą dydaktyczną, wystawami czasowymi i wydawnictwami regionalnymi) , liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe, punkt wyjścia turystycznego szlaku pieszego na pasmo Otrytu. Pasmo Ostrego (za Lutowiskami) parking i miejsce widokowe na połoniny,

DSC04086

Kościół w Lutowiskach Fot. Marek Kusiak

Czarna (102 km) – „Galeria „Barak" z pracami artystów bieszczadzkich, dawna cerkiew drew. z 1834 r. z cofniętym ikonostasem, pracownia rzeźbiarska „Łysego", konie, Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne PGNiG, liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe, sieć szlaków spacerowych i konnych

Żłobek (106 km) - dawna cerkiew z 1830 r.

Rabe (110 km) - dawna cerkiew z 1852 r. z ikonostasem

Hoszów (114 km) - dawna cerkiew z 1938 r. w stylu huculskim

Jasień (118 km) – (obecnie dzielnica Ustrzyk Dolnych), sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej w kościóle murowanym z 1664 r. z ikoną Matki Bożej z Rudek k. Lwowa

Ustrzyki Dolne (120 km) - Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, z ekspozycję poświęconą Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu oraz florze i faunie Bieszczadów z kioskiem pamiątkarskim i wydawnictwami BdPN, CIT z galerią prac bieszczadzkich artystów i wydawnictwami regionalnymi, murowany, neogotycki kościół parafialny p.w. Matki Bożej Królowej Polski z 1909-11 r., murowana cerkiew praw. z ikonostasem z 1874 r., odnowiony kirkut z macewami, Budynek dawnej synagogi (obecnie biblioteka miejska), Młyn – muzeum młynarstwa, stacje narciarskie „Laworta" i „Gromadzyń", kryta pływalnia, liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe

DSCN6534

Ustrzyki Dolne Fot. Marek Kusiak

Ustjanowa (124 km) - dawna cerkiew drewniana z 1792 r. z murowaną kaplicą dworską, dawne szybowisko wojskowe z lat 1930 -39, dawny park podworski

Stefkowa (130 km) - dawna cerkiew drewniana z 1836-40 z ikonostasem z I połowy XIX w., kurhan zwany „Mogiłą Tatarską" według legendy spoczywa tu wódz tatarski poległy w bitwie stoczonej w pobliskiej dolince

Olszanica (133 km) - zabytkowy zespół pałacowy z secesyjnym pałacem zbudowanym przez rodzinę Jordanów w 1905 r., otoczony fosą z wodą (obecnie ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy o nazwie Pałac Biesa) z parkiem dworskim z licznymi pomnikowymi okazami dęba, jesiona i lipy. Zabytkowa cerkiew murowana z 1923 r. (obecnie kościół),z murowaną dzwonnicą parawanową z początku XX w.

DSC07611

Pałac w Olszanicy Fot. Marek Kusiak

Uherce Mineralne (138 km) - barokowy kościół z 1757 r. z odnowionym wnętrzem, dzwonnicą wolnostojącą, otoczony murem obronnym z otworami strzelniczymi, dwór obronny Herburtów z II połowy XVI wieku (opuszczony), pomnik przyrody „Wodospad na rzece Olszance", Ekomuzeum w „Krainie bobrów", cmentarz wojenny z I wojny światowej, kilka okazałych pomnikowych lip

Glinne (142 km) - pomnik przyrody „Kamień Leski" z panoramą na Bieszczady, Pogórze Bukowskie i Góry Sanocko-Turczańskie

DSC06131

Pomnik przyrody "Kamień Leski" Fot. Marek Kusiak

Lesko (146 km) - KONIEC TRASY

Opracował: Marek Kusiak

http://www.bieszczady-przewodnicy.pl/Przewodnicy/Marek.Kusiak/

Bibliografia:

Orłowski S., Taranowski P., Na bieszczadzkich obwodnicach. Część 1. Duża obwodnica

Orłowski S., Na bieszczadzkich obwodnicach. Część 2. Mała obwodnica

Orłowski S., Na bieszczadzkich obwodnicach. Część 3. Dolinami Sanu, Solinki i Osławy

"Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty" Praca zbiorowa, wydanie XIII

Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384