• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Miejscowości

Wiadomości

Aktualności

Fotorelacje

Videorelacje

Najbliższe wydarzenia

Kościół pod wezwaniem św. Józefa znajduje się w centrum Komańczy przy skrzyżowaniu drogi głównej i szosy prowadzącej do Prełuk. Biegnie tędy Główny Szlak Beskidzki ( kolor czerwony). Ukryta za koronami drzew drewniana świątynia powstała w latach 1949-1950 na miejscu wcześniejszej, która spłonęła w wyniku działań wojennych w 1944r. Omawiany kościół ma konstrukcję zrębową (prezbiterium i nawa) za wyjątkiem części przedsionkowej, gdzie postawiono dwukondygnacyjną wieżę o konstrukcji słupowej. Ściany świątyni oszalowane są deskami. Dach pokryty blachą, dodatkowo wieżę zakończono czterospadowym ostro zakoszonym daszkiem.

Wnętrze kryje ołtarz z przedstawieniem św. Józefa z Dzieciątkiem. Świątynia ta służyła obu obrządkom, ksiądz tutejszej parafii użyczał ją grekokatolikom, nim wybudowali swoją cerkiew (przenosząc obiekt z Dudyniec koło Sanoka).

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

Na pograniczu Bieszczadów i Beskidu Niskiego znajduje się jedna z najpiękniejszych świątyń karpackich, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Prowadzi do niej oznaczona drogowskazami Szlaku Architektury drewnianej droga z Rzepedzi. Odbija ona w prawo przez dawnym kombinatem drzewnym. Turzańsk jest malowniczą wioską z widocznymi wzdłuż drogi dawnymi zabudowaniami Łemków. W dolnej części wsi znajduje się dawna cerkiew greckokatolicka pw. Św. Michała Archanioła, obecnie modlą się tu wyznawcy prawosławia, jest to filialna cerkiew parafii w Komańczy. Obiekt wzniesiono w latach 1801-03. Znajduje się na wzgórzu otoczonym murkiem z kamienia polnego. Prowadzą do niej kamienne schody i drewniana brama.

DSC02170
Reprezentuje typ północno-wschodni, jest świątynia drewnianą, orientowaną, o konstrukcji zrębowej. Oszalowana jest deskami w pionie. Wieńczy ją dach jednokalenicowy, wielopołaciowy, pokryty blachą. Nad prezbiterium, nawą i babińcem znajdują się wysokie wieżyczki z latarniami i cebulicami. Zwieńczone są krzyżami kowalskiej roboty. Podobne, mniejsze znajdują się na dachach zakrystii. W bryle cerkwi najszerszą częścią jest nawa, prezbiterium zamknięte trójbocznie, zabudowane od północnej i południowej strony zakrystiami. Babiniec węższy z przedsionkiem z 1836 roku.

100 9812

Wnętrze nakryte jest ośmiobocznymi kopułami. Polichromia figuralno-ornamentalna i ikony są dziełem Josipa Bukowszczyka. Zostały wykonane w 1895 roku. Trójstrefowy ikonostas zwieńczony jest grupa Pasji wyciętą z desek i sześcioma ikonami proroków pochodzącymi z połowy XIX w. Skradzione ikony Matki Bożej z Dzieciątkiem, Chrystusa Nauczającego i ikony świąteczne zastąpiono współczesnymi. Barokowe ołtarze boczne z początku XIX wieku. W lewej części nawy znajduje się dwudziestowieczna ikona św. Mikołaja w zwieńczeniu starsza, ikona Św. rodziny. W prawej części nawy ikona św. Michała Archanioła i młodsza dwudziestowieczna chusta św. Weroniki.

Warte uwagi są malowidła nad parapecie chóru (św. Olga pouczająca św. Włodzimierza) oraz panorama górska nad ikonostasem. W babińcu znajduje się ciekawe malowidło z 1913 roku przedstawiające Chrystusa w chacie łemkowskiej. Ikony w omawianej cerkwi ozdobione są ręcznie haftowanymi chustami. Znajduje się tu również kilkanaście chorągwi procesyjnych.

05-Cerkwie 2005-01-09 - 6
Przed świątynią uwagę zwraca wysoka drewniana dzwonnica zaliczana do najwyższych drewnianych wolnostojących obiektów tego typu w polskich Karpatach. Wzniesiona została w 1817 roku. Jest to obiekt drewniany, konstrukcji słupowej. Trzy kondygnacje od zewnątrz przedzielają gzymsy profilowane z daszkami okapowymi. Dach namiotowy zwieńczony jest wieżyczką z oktagonalną latarnią i cebulicą. Wieńczy ją kuty krzyż.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

 06-100 9102 - Kopia

08-100 9807

14-Cerkwie 2007-04-15 - 9

16-100 9821

19-100 9825 - Kopia

Podążając drogą z Zagórza do Komańczy nie w sposób nie zauważyć cerkwi w Szczawnem. Odznacza się ona nie tylko drewnianą, zrębową konstrukcją, ale również kontrastującym z otoczeniem zielonym dachem. Świątynia znajduje się w części Szczawnego, gdzie w latach pięćdziesiątych utworzono PGR. Otoczona jest murem z dzikiego kamienia z drewniana bramką. Otacza ja również cmentarz grzebalny. Zbudowana została w latach 1888-89 przez cieśle Hosjana z Płonnej. Przetrwała walki frontowe, oparła się planom Niemców, którzy wycofując się chcieli ja podpalić, czyn ten udaremniła im sotnia UPA. W latach pięćdziesiątych sprzedano ją z przeznaczeniem do rozbiórki, i tu znowu udało się temu zapobiec dzięki staraniom powracających do wsi dawnych mieszkańców. Od początku lat sześćdziesiątych omawiana świątynia pw. Zaśnięcia Bogurodzicy jest filią parafii prawosławnej w Morochowie.

1-Cerkwie 2005-01-31 - 2
Łemkowska cerkiew w Szczawnem reprezentuje typ północno-wschodni, jest orientowanym, trójdzielnym obiektem o ścianach oszalowanych deskami w pionie. Pokryta jest dachem dwuspadowym pokrytym blachą. Nad prezbiterium i nawą znajdują ośmioboczne pseudolatarnie z cebulicami zakończone kutymi krzyżami. Nad babińcem dach wieńczy czworoboczna wieżyczka wieńczona namiotowym dachem i pseudolatarnie.
Wnętrze świątyni pokrywa w części nawowej strop z facetą, w pozostałych częściach znajdują się podwieszone sufity. Majestatu dodaje tu polichromia figuralna z 1925 roku, będąca dziełem malarzy: Pawła Zaporożskiego, Borysa Palij- Neijlo (właściciel pracowni ikonograficznej w Przemyślu, dawny adiutant Semena Petlury) , Mikołaja Prasiciego, Jurko Kricha i Siemieja Ostapczuka z Kijowa.
Dziewiętnastowieczny ikonostas nosi na sobie znamiona czasu i kradzieży, gdy świątynia była nieużytkowanym, zamkniętym obiektem. Uzupełniono skradzione ikony nowymi, część zrabowanych odzyskano.
Obok świątyni i cmentarza wzgórze zdobi drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowej. Wieńczy ją namiotowy dach z latarnią i cebulicą. Pochodzi ona z 1889 roku.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

Morochów jest wsią położona w dolinie Osławy. W centrum wsi, na wzgórzu znajduje się drewniana świątynia - prawosławna cerkiew pod wezwaniem Spotkania Pańskiego. Dawniej przed II wojną światową służyła grekokatolikom jako parafialna cerkiew pod wezwaniem Matki Boskiej Gromnicznej. Wzniesiono ją w 1837 roku. Remontowano w latach 1921-1922 i w roku 1964. W roku 1961 erygowano parafię prawosławną. Na prawosławie przeszli unici za namową greckokatolickiego duchowieństwa, któremu odmówiono zwrócenia omawianej świątyni oraz innych cerkwi np. w Sanoku i Zagórzu. . Cerkiew w Morochowie jest budowlą orientowaną, czyli skierowaną prezbiterium na wschód, drewnianą o konstrukcji rębowej (z wieżą o konstrukcji słupowej), oszalowana deskami w pionie. Prezbiterium z zakrystią i składzikiem jest zamknięte prosta ścianą. Nawa jest najszerszą częścią tego trójdzielnego budynku, od babińca dzieli ją ściana z desek. Podmurówka z kamieni osłonięta jest fartuchem z desek. Wieńczy ją dwuspadowy dach kryty blachą z kopułami wspartymi na ośmiobocznych bębnach. Wieżę wieńczy czterospadowy dach z kopuła i krzyżem z 1964 roku.
Wewnątrz znajduje się podwieszony chór, stropy płaskie pokryte polichromią z przedstawieniem rozgwieżdżonego nieba. Ikonostas pochodzi z pierwszej połowy XIX w. Jest trzystrefowym, architektonicznym elementem wyposażenia cerkwi z XX wiecznymi ikonami. Warto zwrócić uwagę będąc w świątyni na zawieszone na ścianach ikony z pierwszej połowy XIX w.: Ofiarowanie Dzieciątka w świątyni, śś. Dymitr i Michał, Niesienie Krzyża, Pieta, Trójca Św. Znajdują się tu także trzy dziewiętnastowieczne krucyfiksy ludowe oraz sztandar z malowidłami przedstawiającymi: Matkę Boską z Dzieciątkiem i Chrystusa.

Obok świątyni stoi drewniana dzwonnica wybudowana w 2000 roku. Zobaczyć tu tez można współczesną świątyni bramkę prowadzącą na cmentarz wykonaną z kamienia łamanego w formie arkady krytej daszkiem czterospadowy.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

 morochow

morochow 2

Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384