• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Miejscowości

Wiadomości

Aktualności

Fotorelacje

Videorelacje

Najbliższe wydarzenia

Okolice Komańczy

Okolice Komańczy (8)

Kościół pod wezwaniem św. Józefa znajduje się w centrum Komańczy przy skrzyżowaniu drogi głównej i szosy prowadzącej do Prełuk. Biegnie tędy Główny Szlak Beskidzki ( kolor czerwony). Ukryta za koronami drzew drewniana świątynia powstała w latach 1949-1950 na miejscu wcześniejszej, która spłonęła w wyniku działań wojennych w 1944r. Omawiany kościół ma konstrukcję zrębową (prezbiterium i nawa) za wyjątkiem części przedsionkowej, gdzie postawiono dwukondygnacyjną wieżę o konstrukcji słupowej. Ściany świątyni oszalowane są deskami. Dach pokryty blachą, dodatkowo wieżę zakończono czterospadowym ostro zakoszonym daszkiem.

Wnętrze kryje ołtarz z przedstawieniem św. Józefa z Dzieciątkiem. Świątynia ta służyła obu obrządkom, ksiądz tutejszej parafii użyczał ją grekokatolikom, nim wybudowali swoją cerkiew (przenosząc obiekt z Dudyniec koło Sanoka).

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl
środa, 30 kwiecień 2014 10:32

Cerkwie w Bieszczadach: Cerkiew w Turzańsku

Napisane przez

Na pograniczu Bieszczadów i Beskidu Niskiego znajduje się jedna z najpiękniejszych świątyń karpackich, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Prowadzi do niej oznaczona drogowskazami Szlaku Architektury drewnianej droga z Rzepedzi. Odbija ona w prawo przez dawnym kombinatem drzewnym. Turzańsk jest malowniczą wioską z widocznymi wzdłuż drogi dawnymi zabudowaniami Łemków. W dolnej części wsi znajduje się dawna cerkiew greckokatolicka pw. Św. Michała Archanioła, obecnie modlą się tu wyznawcy prawosławia, jest to filialna cerkiew parafii w Komańczy. Obiekt wzniesiono w latach 1801-03. Znajduje się na wzgórzu otoczonym murkiem z kamienia polnego. Prowadzą do niej kamienne schody i drewniana brama.

DSC02170
Reprezentuje typ północno-wschodni, jest świątynia drewnianą, orientowaną, o konstrukcji zrębowej. Oszalowana jest deskami w pionie. Wieńczy ją dach jednokalenicowy, wielopołaciowy, pokryty blachą. Nad prezbiterium, nawą i babińcem znajdują się wysokie wieżyczki z latarniami i cebulicami. Zwieńczone są krzyżami kowalskiej roboty. Podobne, mniejsze znajdują się na dachach zakrystii. W bryle cerkwi najszerszą częścią jest nawa, prezbiterium zamknięte trójbocznie, zabudowane od północnej i południowej strony zakrystiami. Babiniec węższy z przedsionkiem z 1836 roku.

100 9812

Wnętrze nakryte jest ośmiobocznymi kopułami. Polichromia figuralno-ornamentalna i ikony są dziełem Josipa Bukowszczyka. Zostały wykonane w 1895 roku. Trójstrefowy ikonostas zwieńczony jest grupa Pasji wyciętą z desek i sześcioma ikonami proroków pochodzącymi z połowy XIX w. Skradzione ikony Matki Bożej z Dzieciątkiem, Chrystusa Nauczającego i ikony świąteczne zastąpiono współczesnymi. Barokowe ołtarze boczne z początku XIX wieku. W lewej części nawy znajduje się dwudziestowieczna ikona św. Mikołaja w zwieńczeniu starsza, ikona Św. rodziny. W prawej części nawy ikona św. Michała Archanioła i młodsza dwudziestowieczna chusta św. Weroniki.

Warte uwagi są malowidła nad parapecie chóru (św. Olga pouczająca św. Włodzimierza) oraz panorama górska nad ikonostasem. W babińcu znajduje się ciekawe malowidło z 1913 roku przedstawiające Chrystusa w chacie łemkowskiej. Ikony w omawianej cerkwi ozdobione są ręcznie haftowanymi chustami. Znajduje się tu również kilkanaście chorągwi procesyjnych.

05-Cerkwie 2005-01-09 - 6
Przed świątynią uwagę zwraca wysoka drewniana dzwonnica zaliczana do najwyższych drewnianych wolnostojących obiektów tego typu w polskich Karpatach. Wzniesiona została w 1817 roku. Jest to obiekt drewniany, konstrukcji słupowej. Trzy kondygnacje od zewnątrz przedzielają gzymsy profilowane z daszkami okapowymi. Dach namiotowy zwieńczony jest wieżyczką z oktagonalną latarnią i cebulicą. Wieńczy ją kuty krzyż.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

 06-100 9102 - Kopia

08-100 9807

14-Cerkwie 2007-04-15 - 9

16-100 9821

19-100 9825 - Kopia

środa, 30 kwiecień 2014 10:24

Cerkwie w Bieszczadach: cerkiew w Szczawnem

Napisane przez

Podążając drogą z Zagórza do Komańczy nie w sposób nie zauważyć cerkwi w Szczawnem. Odznacza się ona nie tylko drewnianą, zrębową konstrukcją, ale również kontrastującym z otoczeniem zielonym dachem. Świątynia znajduje się w części Szczawnego, gdzie w latach pięćdziesiątych utworzono PGR. Otoczona jest murem z dzikiego kamienia z drewniana bramką. Otacza ja również cmentarz grzebalny. Zbudowana została w latach 1888-89 przez cieśle Hosjana z Płonnej. Przetrwała walki frontowe, oparła się planom Niemców, którzy wycofując się chcieli ja podpalić, czyn ten udaremniła im sotnia UPA. W latach pięćdziesiątych sprzedano ją z przeznaczeniem do rozbiórki, i tu znowu udało się temu zapobiec dzięki staraniom powracających do wsi dawnych mieszkańców. Od początku lat sześćdziesiątych omawiana świątynia pw. Zaśnięcia Bogurodzicy jest filią parafii prawosławnej w Morochowie.

1-Cerkwie 2005-01-31 - 2
Łemkowska cerkiew w Szczawnem reprezentuje typ północno-wschodni, jest orientowanym, trójdzielnym obiektem o ścianach oszalowanych deskami w pionie. Pokryta jest dachem dwuspadowym pokrytym blachą. Nad prezbiterium i nawą znajdują ośmioboczne pseudolatarnie z cebulicami zakończone kutymi krzyżami. Nad babińcem dach wieńczy czworoboczna wieżyczka wieńczona namiotowym dachem i pseudolatarnie.
Wnętrze świątyni pokrywa w części nawowej strop z facetą, w pozostałych częściach znajdują się podwieszone sufity. Majestatu dodaje tu polichromia figuralna z 1925 roku, będąca dziełem malarzy: Pawła Zaporożskiego, Borysa Palij- Neijlo (właściciel pracowni ikonograficznej w Przemyślu, dawny adiutant Semena Petlury) , Mikołaja Prasiciego, Jurko Kricha i Siemieja Ostapczuka z Kijowa.
Dziewiętnastowieczny ikonostas nosi na sobie znamiona czasu i kradzieży, gdy świątynia była nieużytkowanym, zamkniętym obiektem. Uzupełniono skradzione ikony nowymi, część zrabowanych odzyskano.
Obok świątyni i cmentarza wzgórze zdobi drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowej. Wieńczy ją namiotowy dach z latarnią i cebulicą. Pochodzi ona z 1889 roku.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl
środa, 30 kwiecień 2014 10:14

Cerkwie w Bieszczadach: cerkiew w Morochowie

Napisane przez

Morochów jest wsią położona w dolinie Osławy. W centrum wsi, na wzgórzu znajduje się drewniana świątynia - prawosławna cerkiew pod wezwaniem Spotkania Pańskiego. Dawniej przed II wojną światową służyła grekokatolikom jako parafialna cerkiew pod wezwaniem Matki Boskiej Gromnicznej. Wzniesiono ją w 1837 roku. Remontowano w latach 1921-1922 i w roku 1964. W roku 1961 erygowano parafię prawosławną. Na prawosławie przeszli unici za namową greckokatolickiego duchowieństwa, któremu odmówiono zwrócenia omawianej świątyni oraz innych cerkwi np. w Sanoku i Zagórzu. . Cerkiew w Morochowie jest budowlą orientowaną, czyli skierowaną prezbiterium na wschód, drewnianą o konstrukcji rębowej (z wieżą o konstrukcji słupowej), oszalowana deskami w pionie. Prezbiterium z zakrystią i składzikiem jest zamknięte prosta ścianą. Nawa jest najszerszą częścią tego trójdzielnego budynku, od babińca dzieli ją ściana z desek. Podmurówka z kamieni osłonięta jest fartuchem z desek. Wieńczy ją dwuspadowy dach kryty blachą z kopułami wspartymi na ośmiobocznych bębnach. Wieżę wieńczy czterospadowy dach z kopuła i krzyżem z 1964 roku.
Wewnątrz znajduje się podwieszony chór, stropy płaskie pokryte polichromią z przedstawieniem rozgwieżdżonego nieba. Ikonostas pochodzi z pierwszej połowy XIX w. Jest trzystrefowym, architektonicznym elementem wyposażenia cerkwi z XX wiecznymi ikonami. Warto zwrócić uwagę będąc w świątyni na zawieszone na ścianach ikony z pierwszej połowy XIX w.: Ofiarowanie Dzieciątka w świątyni, śś. Dymitr i Michał, Niesienie Krzyża, Pieta, Trójca Św. Znajdują się tu także trzy dziewiętnastowieczne krucyfiksy ludowe oraz sztandar z malowidłami przedstawiającymi: Matkę Boską z Dzieciątkiem i Chrystusa.

Obok świątyni stoi drewniana dzwonnica wybudowana w 2000 roku. Zobaczyć tu tez można współczesną świątyni bramkę prowadzącą na cmentarz wykonaną z kamienia łamanego w formie arkady krytej daszkiem czterospadowy.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

 morochow

morochow 2

środa, 30 kwiecień 2014 10:10

Kościoły w Bieszczadach: kościół w Czystogarbie

Napisane przez

Kościół rzymskokatolicki filialny pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza jest świątynią drewnianą wybudowaną w 1991r. Powstał z przeniesionej z Turzego Pola kaplicy. W roku 1992 uroczystego poświęcenia kościoła dokonał biskup Ignacy Tokarczuk. Jego drewniana zrębowa konstrukcja oszalowana jest deskami . Po prawej stronie trójbocznie zamkniętego prezbiterium znajduje się zakrystia. Prezbiterium i nawę pokrywa dach jednokalenicowy, pokryty blachą. Część przedsionkową omawianej świątyni stanowi wieża o dwóch kondygnacjach zwieńczona dachem namiotowym, pomiędzy pierwszą a druga kondygnacją znajduje się drewniany fartuch pokryty blachą. Omawiana świątynia znajduje się w centrum wsi. Msze św. w niedzielę i święta o godz.:10.30 (w zimie o 9.00).

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl
wtorek, 10 grudzień 2013 21:05

Kościoły w Bieszczadach: Kościół w Nowym Łupkowie

Napisał

Na samym początku powstania parafii Nowy Łupków za kościół służyła jej dawna cerkiew greckokatolicka w Smolniku. Dopiero w 1982 roku z inicjatywy księdza Zdzisława Pokrywka powstał w Nowym Łupkowie tymczasowy kościółek, wzniesiony z desek i płyt paździerzowych. Wyposażenie świątyni było bardzo skromne. Rolę ołtarza pełnił drewniany stół, za nim stało tabernakulum. Ołtarz zdobiły dwa obrazy. Jeden z nich przedstawiał Matkę Boską.

W 1983 roku, bez pozwolenia, przy kościółku wybudowano plebanię.

1

Tymczasowa niewielka świątynia stała się nowym kościołem parafialnym według dekretu wydanego przez ks. biskupa Ignacego Tokarczuka. Proboszczem parafii do 1985 roku był ksiądz Pokrywka. Od dnia 29 października 1985 roku funkcję tę sprawował ksiądz Andrzej Kołodziej, przed którym pojawiły się ważne dla społeczności parafialnej wyzwania. Nowy proboszcz musiał wystarać się o legalizację dotychczasowych inwestycji w parafii i udoskonalić obiekty już istniejące. Rok później teren, na którym stał kościółek i plebania przeszedł na wieczną dzierżawę parafii.

kosciol Nowy Lupkow wew (1)

Po otrzymaniu akceptacji ks. biskupa Ignacego Tokarczuka rozpoczęto starania o budowę nowego kościoła w Nowym Łupkowie. Prace rozpoczęto 4 maja 1988 roku bez uzyskania oficjalnego pozwolenia. Na budowie pracowali robotnicy z Golcowej. Pomagali im parafianie. Końcem roku wzniesiono ściany do wysokości okien i stropów nad pomieszczeniami pomocniczymi. Kamień węgielny pod budowę świątyni poświęcił ks. biskup Ignacy Tokarczuk 16 kwietnia 1989 roku o godzinie 14. Od 1990 roku prace przy nowym kościele rozpoczęli więźniowie z miejscowego Zakładu Karnego. Budowę ukończono w 1991 roku i w tym samym roku, 21 września nowo powstały kościół poświęcił ks. biskup Ignacy Tokarczuk.

kosciol Nowy Lupkow wew (2)

Wkrótce okazało się, że nowy kościół potrzebuje koniecznych remontów z powodu wysokiego poziomu wody gruntowej, który powodował pękanie i niszczenie fundamentów. Ks. Leszek Gruszecki, który funkcję proboszcza pełnił od 16 sierpnia 1993 roku do 2 lutego 1996 roku, zwrócił się o pomoc do wiernych. Tuż po uroczystości bierzmowania i wizytacji ks. Arcybiskupa Józefa Michalika około 30 mężczyzn rozpoczęło niezbędne prace naprawcze, które przeciągnęły się do następnego roku. Oprócz odwodnienia kościoła i plebani, przeprowadzono orynnowanie obu budynków, wybudowano szamba i poprawiono blachy na dachu kościoła. Za rurę odprowadzającą wodę posłużył stary komin z PGR-u. W trakcie remontu do kościoła prowadziła kładka z desek. W 1998 roku mieszkańcy parafii położyli w kościele nową posadzkę z płytek i ułożyli dróżkę procesyjną z trylinki wokół budynku świątyni. Na zakończenie kadencji proboszcza Gruszeckiego w tym samym roku odbyły się misje święte, zakończone odpustem na świętych Piotra i Pawła.

kosciol Nowy Lupkow wew (3)

Kolejnym proboszczem łupkowskiej parafii został 10 sierpnia 1998 roku ksiądz Marek Jurkiewicz. Swoją posługę pełnił do 22 grudnia 2001 roku. Stanowisko proboszcza po księdzu Jurkiewiczu przejął ksiądz Zbigniew Jakiel. 26 sierpnia 2006 roku nastąpiła kolejna zmiana. Nowym proboszczem został ksiądz Tadeusz Włoch, który dbał nie tylko o wygląd kościoła, ale też o wiernych. Wznowił działalność rady parafialnej i ustanowił składkę na cele kościelne.

kosciol Nowy Lupkow wew (4)

Przy kościele powstał parking parafialny, a w 2008 roku przeprowadzono prace wykończeniowe na chórze. Boczne pomieszczenie przy prezbiterium przebudowano na kaplicę pogrzebową. Następnie zadecydowano o zmianie dachu na kościele. W wyniku ankiety przeprowadzonej wśród wiernych podjęto decyzję o dobudowie wieży na kościele, której to wcześniej zaniechano z powodów finansowych.

kosciol Nowy Lupkow wew (5)

Przeprowadzono prace nad estetyką terenu wokół świątyni, wyremontowano chodnik między plebanią a kościołem, utwardzono także parking i wymieniono okna zakrystii.

Kolejnym proboszczem parafii został z dniem 1 lipca 2010 roku ksiądz Leszek Czerwonka. W 2011 roku z okazji odpustu na świętych Piotra i Pawła poświęcono ołtarz nastawny. W tym samym roku Rada parafialna wybrała kościelnego i rozpoczęto remont dachu na budynku kościoła oraz przygotowano się do montażu wieży kościelnej. Prace z powodów finansowych przedłużono na rok 2012.

Anna Twardy

www.wbieszczadach.net Bieszczadzki Portal Turystyczny

Opis na podstawie następującej strony internetowej:

    http://www.parafianowylupkow.pl/index.php/kocio-parafaialny-w-nowym-upkowie/112

Wola Michowa należy do parafii Nowy Łupków, ale dopiero od 1991 roku dysponuje własną świątynią. Na początku był nią drewniany kościółek przeniesiony do tej wsi z Nowego Łupkowa, który obu miejscowościom służył przez około 30 lat.

Dopiero dzięki staraniom księdza Zbigniewa Jakiela ukonstytuował się komitet budowy nowego kościoła w Woli Michowej i tym samym zainicjowano zbiórkę pieniędzy na ten cel. Pierwsze prace rozpoczęto z początkiem lata 2007 roku po uzyskaniu pozwolenia od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sanoku w dniu 17 lipca. We wrześniu, w tym samym roku poświęcono fundamenty przyszłej świątyni. Wykonawcą prac był Społeczny Komitet Budowy Kościoła, a kierownikiem budowy projektu Bogdana Jezierskiego, Wiesław Wojtyna.

Wola Michowa (1)

Budowa kościoła wymagała nakładu dużych środków finansowych. Dzięki ofiarności darczyńców, prace nie ustawały. Trzy lata później budowa była już ukończona, a kościół w Woli Michowej otrzymał niezwykły podarunek, ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej, przygotowanej specjalnie przez ojców Paulinów dla nowej świątyni. Nad tym niezwykłym wydarzeniem czuwał ksiądz Leszek Czerwonka, proboszcz parafii Nowy Łupków od 1 lipca 2010 roku.

Wola Michowa (2)

Uroczystości związane z przekazaniem cudownej ikony najpierw odbyły się na Jasnej Górze w dniu 29 lipca 2010 roku. Uczestniczyli w niej pielgrzymi z parafii i zaproszeni przedstawiciele Diecezji. 11 września 2010 roku ikona przybyła do parafii Nowy Łupków, by już dnia następnego udać się do celu swej podróży, do nowego kościoła w Woli Michowej. Przenosinom towarzyszyła procesja parafian i gości, orkiestry dętej oraz scholi. Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej spoczęła na ołtarzu głównym. Po raz pierwszy w parafii Nowy Łupków odbyła się tak doniosła uroczystość, z okazji której odprawiono mszę świętą. Dodatkowo na uczestników tego wydarzenia czekało kilka atrakcji: występy kapel regionalnych z Polski i Słowacji, ściana wspinaczkowa, zjazdy na linach, rekreacja jeździecka, konkurs Drwali Bieszczadzkich i przejażdżki wozem traperskim.

Wola Michowa (3)

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej poświęcił w dniu 12 grudnia 2010 roku ks. Arcybiskup Józef Michalik w obecności przybyłych z dekanatu księży, parafian oraz gości.

Anna Twardy

www.wbieszczadach.net Bieszczadzki Portal Turystyczny

Opis na podstawie następującej strony internetowej:

    http://www.parafianowylupkow.pl/index.php/kocio-parafaialny-w-nowym-upkowie/112

Wola Michowa (4)

Wola Michowa (5)

W Smolniku nad Osławą zachowała się jedna z niezwykłych murowanych cerkwi greckokatolickich. Świątynię pod wezwaniem św. Mikołaja wybudowano w 1806 roku na miejscu poprzedniego obiektu sakralnego z 1744 roku, a poświęcono w 1846 roku. Od 1969 roku cerkiew pełniła funkcję parafialnego kościoła rzymskokatolickiego, gdyż tylko w tej miejscowości znajdowała się świątynia.
Budynek cerkwi odnowiono w 1930 roku. W wyniku działań wojennych w czasie II wojny światowej uszkodzono wieżę i dach. Dopiero, gdy świątynia greckokatolicka stała się kościołem rzymskokatolickim, szkody naprawiono.
Cerkiew w Smolniku zbudowano na planie prostokąta. Świątynia jest murowana, orientowana i potynkowana. Jak każda budowla tego typu dzieli się na prezbiterium - ołtarz (część przeznaczoną dla duchowieństwa) i nawę - środkową część, babiniec oraz zakrystię. Sklepienie cerkiew ma żaglaste, z wyjątkiem babińca, który posiada sklepienie kolebkowe z lunetami, na gurtach.
Prostokątne prezbiterium o równej wysokości i szerokości oddziela od nawy ikonostas. Na zewnątrz wyodrębnienie nie jest zaznaczone. Ikonostas cerkwi w Smolniku pochodzi z XIX wieku. Odznacza się cechami barokowymi z ornamentami rokokowymi i klasycystycznymi. Dzieli się na cztery strefy i posiada bogatą dekorację snycerską. Ikony pochodzą z tego samego okresu co ikonostas, są przemalowane, ale też zdekompletowane. W strefie ołtarzy występują następujące ikony: nieokreślona święta, Matka Boska z Dzieciątkiem w typie obrazu z Santa Maria Maggiore w Rzymie, Chrystus Błogosławiący i św. Józef.

cerkew smolnik zew (1)Carskie wrota w ikonostasie są ażurowe i charakteryzują się bogatymi dekoracjami florystycznymi. Wrota, pokryte sześcioma tondami niewypełnionymi malowidłami, a zakończonymi koroną, otaczają kolumny, które podtrzymują gzyms przyozdobiony lambrekinem. W ościeżach wrót znajdują się wizerunki świętych: Bazylego Wielkiego i Jana Chryzostoma.
Z kolei wrota diakońskie zamykają się półkoliście. Również są ażurowe, ale w tondach widnieją malowidła przedstawiające Mojżesza i Aarona. W strefie prazdników brakuje dwunastu ikon, które zostały skradzione wraz z ikoną z wizerunkiem jednego z Apostołów znajdujących się z Chrystusem Pantokratorem w strefie Deesis. Pod wizerunkiem Chrystusa Pantokratora, na osi strefy prazdników w kartuszu rokokowym można zobaczyć przedstawienie Ostatniej Wieczerzy. W zwieńczeniu, gdzie brakuje tond z apostołami, jest tylko grupa Pasji na osi.
Ołtarz główny znajduje się tuż za ikonostasem. Pochodzi także ze współczesnego mu okresu. Ma kształt baldachimu, który wspiera się na czterech kolumnach zakończonych wazonami. Mensa ołtarzowa jest pokryta drewnianą okładziną o podziałach arkadowych.

ikonostas (1)
Późnobarokowe tabernakulum pochodzi z końca XVII wieku.

ikonostas (2)
Ołtarz boczny przy ikonostasie pochodzi z początku XVIII wieku. Otaczają go kręcone kolumny, które podtrzymują fragmenty belkowania. Główna ikona pochodzi z XIX wieku. Lewą część jej pola wypełnia wizerunek św. Mikołaja, prawą Zwiastowanie Najświętszej Panny Marii.

smolnik wew (1)
Ołtarz boczny w prezbiterium znajduje się nad drzwiami do zakrystii i pochodzi z tego samego okresu co ikonostas. Ozdabiają go ornamenty rokokowe, otaczają cztery kolumny i ażurowe ucha. Główna ikona przedstawia Koronację Matki Boskiej, zaś w zwieńczeniu widnieje św. Michał Archanioł.

smolnik wew (3)
Krzyż procesyjny pochodzi z XIX wieku. Jest dwustronny z malowidłami Chrystusa Ukrzyżowanego i Chrystusa w grobie.
Nawa jest trójprzęsłowa. Przy niej, od strony południowej mieści się mały przedsionek, zaś od zachodu babiniec niewyodrębniony w bryle. Z boków przylegają do niego dwa prostokątne pomieszczenia. Jednym z nich jest składzik, a w drugim kryją się schody na chór muzyczny.

smolnik wew (4)
Wybudowana na planie kwadratu zakrystia znajduje się za prezbiterium od wschodu.
Chór muzyczny jest wsparty na trzech arkadach filarowych z parapetem zakończonym gzymsem profilowanym. Na chórze znajdują się liczne fragmenty wyposażenia: drzwi klasycystyczne z I połowy XIX wieku, XVIII-wieczne fragmenty ram ołtarzowych z ikonostasu, ikona z nieczytelną sceną malowidła na desce z XVIII wieku a także dwa epitafia inskrypcyjne z czarnego marmuru: księdza Bazylego Ławrowskiego, dziekana baligrodzkiego i parocha w Smolniku, zmarłego w 1813 roku i jego małżonki, Pelagii z Terleckich Ławrowskiej zmarłej w 1819 roku.
Ściany wewnętrzne dzielą filary przyścienne, które łączą się za pomocą wnęk arkadowych. Ściany zewnętrzne świątyni są wzmocnione lizenami, a gzyms jest podokapowy i profilowany. Rozglifione okna w listwowych obramieniach z kluczami zamykają się półkoliście. Klepkowe drzwi do przedsionka pochodzą z połowy XIX wieku. Dwuspadowe dachy mają lekko wklęsłe połacie. Nad prezbiterium i nawą dodatkowo posiadają jedną kalenicę, dwa ośmioboczne wieżyczki o cebulastych hełmach, z latarniami oraz podwójnymi krzyżami. Pokrywa je blacha.

smolnik wew (2)
Nad bryłą wznosi się wieża, wybudowana na planie kwadratu. Jest wtopiona w dach nawy, z lizenami przy narożnikach. Na osi od zachodu znajduje się prostokątna płycina. Gzyms wieży jest podokapowy profilowany, wygięty półkoliście, zaś dach namiotowy, o lekko wklęsłych połaciach, który zwieńcza cebulasty hełm z latarnią i podwójnym krzyżem. Pokrywa go blacha.
W wyniku przeprowadzonej przez konserwatorów z urzędu w Krośnie w sierpniu 2007 roku lustracji cerkwi w Smolniku stwierdzono, że zabytkowa świątynia wymaga kosztownego remontu. Wkrótce rozpoczęto prace planistyczne i projektowe, które wymagały stałego kontaktu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Anna Twardy

Śnieżyńska-Stolotowa E., Stolot F. (red.), Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne i okolice, Warszawa 1982
Gmina Komańcza - mapa turystyczna, (tekst) Królikowski P., Kraków 2009
http://www.parafianowylupkow.pl/index.php/kocio-parafaialny-w-nowym-upkowie/112

cerkew smolnik zew (3)

cerkew smolnik zew (2)

Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384