• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Miejscowości

Wiadomości

Aktualności

Fotorelacje

Videorelacje

Najbliższe wydarzenia

Atrakcje w Bieszczadach: Jaśliski Park Krajobrazowy

Napisane przez 
Dawna cerkiew w Radoszycach Dawna cerkiew w Radoszycach Piotr Kutiak

Jaśliski Park Krajobrazowy zajmuję wschodnią część Beskidu Niskiego, tuż przy granicy z Bieszczadami. Obejmuje ponad 15 000 ha, utworzony został rozporządzeniem Wojewody krośnieńskiego w marcu 1992r. Najcenniejsze fragmenty środowiska przyrodniczego objęto ochrona ścisłą w rezerwatach: „Przełom Jasiołki”, „Źródliska Jasiołki”, „Modrzyna”, „Kamień nad Jaśliskami” oraz „Wadernik”
Do jego szczególnych walorów należą: tereny źródliskowe Jasiołki i Wisłoka, jodłowo-bukowe lasy i geoatrakcje w postaci wychodni skalnych i jaskiń na grzbiecie Piotrusia (728 m n.p.m.) oraz pozostałości po kamieniołomach (m.in. Kamień nad Jaśliskami 859 m n.p.m. Lasy zajmują tutaj 65% powierzchni z dominującym siedliskiem buczyny karpackiej, grądu. W dolinach rzek spotyka się olszynkę górską i podgórski łęg jesionowy. Występuje tu 900 gatunków roślin, z czego 600 to gatunki leśne. Rośliny górskie reprezentowane są przez 82 gatunki reglowe oraz 7 piętra alpejskiego. W szacie roślinnej zauważalny jest udział flory zachodnio- i wschodniokarpackiej. Zachodniokarpackie gatunki to: przytulia okrągłolistna ,tojad dziubaty, turzyca zwisła, skrzyp olbrzymi, ciemięzyca zielona, omięg górski. Wschoniokarpackie reprezentują sałatnica leśna, kozłek trólistkowy, tojad wiechowaty. Rośliny kserotermiczne na obszarze parku to: róża francuska, nawrot lekarski, kocimiętka naga, kłokoczka południowa i cebulica dwulistna.
Na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie 152 gatunków ptaków, z czego 114 lęgowych, 6 prawdopodobnie lęgowych, 62 zimujące, 33 przelotne i 6 zalatujących. Drapieżne reprezentowane są przez orła przedniego i orlika krzykliwego. Inne ciekawe gatunki to bocian czarny, dzięcioł trójpalczasty, i białogrzbiety, puchacz oraz puszczyk uralski. Z dużych ssaków drapieżnych występuje tu: wilk, niedźwiedź i ryś. Na obszarze parku występują wszystkie krajowe gady. W rzekach i potokach spotyka się? pstrąga potokowego i tęczowego, lipenia, piekielnicę, strzeblę potokową oraz głowacza pręgopłetwego.
Do najciekawszych zabytków na terenie parku zalicza się: drewnianą cerkiew w Daliowej z 1993r., murowany kościół w Jaśliskach z 1724-32r, drewnianą cerkiew w Olchowcu z 1932, murowaną cerkiew w Polanach z 1905-1910r, drewnianą cerkiew w Radoszycach z 1868r., murowana cerkiew w Tylawie z 1787r., drewnianą cerkiew w Wisłoku Wielkim z 1854r., murowaną cerkiew z Woli Niżnej z 1812r., oraz drewnianą cerkiew z Zawadki Rymanowskiej z 1855r.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl
Kategoria: Okolice Komańczy
Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384