• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Miejscowości

Wiadomości

Aktualności

Fotorelacje

Videorelacje

Najbliższe wydarzenia

niedziela, 08 grudzień 2013 09:54

Trasy samochodowe w Bieszczadach: Wokół Wysokiego Działu

Napisane przez 

Wokół Wysokiego Działu


Trasa długości ok. 110 km wiedzie doliną Sanu następnie Hoczewki, Solinki, Osławy i jej dopływów. Otacza pasmo Wysokiego Działu wznoszącego się na ponad 1000 m.n.pm. na zachodnim skraju Bieszczadów. Droga na odcinku Lesko – Cisna wiedzie dużą obwodnicą bieszczadzką, następnie do miejscowości Smolnik (wariant A) lub Komańcza (wariant B) wzdłuż pasma granicznego karpacką drogą rokadową. Od Smolnika poruszamy się wzdłuż rzeki Osławy stanowiącej jednocześnie granicę pomiędzy Beskidem Niskim a Bieszczadami oraz Karpatami Zachodnimi a Wschodnimi. Trasa obfituje w wiele atrakcji przyrodniczych i kulturowych. Pokonując odcinek Smolnik – Komańcza (wariant A) zachodzi konieczność kilkukrotnego przejazdu w bród przez Osławę (pomiędzy Mikowem a Duszatynem) dlatego też nie jest zalecany przy wyższym stanie wody na Osławie.

04 wokół Wysokiego Działu-001 thumb medium471 628

Trasa - Wokół Wysokiego Działu

Opis trasy (najważniejsze atrakcje turystyczne):


Lesko (0 km) - zamek Kmitów z XVI w, kościół par. z XVI w., synagoga z XVII w. z galerią prac bieszczadzkich artystów, kirkut, rynek starego miasta z kamienicami z XVII-XIX w., ratusz z końca XIX w., bunkry Linii Mołotowa, źródełka wód mineralnych, cmentarz wojenny z I wojny światowej, wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe, liczne obiekty gastronomiczne i noclegowe

 DSC06020 thumb medium470 312

Ratusz w Lesku


Huzele (1,5 km) - widokowa dolina Sanu


Weremień (2,5 km) - szybowisko, wyciąg narciarski z zapleczem gastronomiczno-noclegowym


Łączki (4,4 km) - widokowa dolina Sanu


Hoczew (8 km) - murowany kościół pw. św. Anny, fundowany przez ród Fredrów, konsekrowany w roku 1745, w sąsiedztwie kościoła murowana plebania z 2 pół. XVIII w., murowana plebania unicka z XIX w. (opuszczona), prywatna galeria Zdzisława Pękalskiego, pomnik przyrody „Progi skalne na Hoczewce", ślady grodziska u ujścia Hoczewki do Sanu z X-XI w.,

 DSC01621 thumb medium469 312

Hoczew

 DSC08521 thumb medium470 312

Kapliczka autorstwa Z. Pękalskiego


Nowosiółki (11,5 km) - „Knieja" Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie p. Henryki i Jurka Wałachowskich), kościół wybudowany w jedną noc w sierpniu 1974 r.


Zachoczewie (14 km) - pracownia ikon


Mchawa (18 km) - murowana kaplica odpustowa z 1823 r


Baligród (21,2 km) - cmentarz wojenny, kościół murowany z 1877 r. , rynek, obelisk ofiar mordu z 1944 r., czołg - pomnik, cmentarz żydowski, cerkiew gr. kat. z 1829 r. (w remoncie), pozostałości ziemnych umocnień zamku Balów, przełom rzeki Jabłonki i wjazd na teren Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty,

 DSC06619-001 thumb medium470 313

Baligród

 DSC01455-001 thumb medium470 312

Baligród, willa z I poł. XX w. (obecnie siedziba Nadleśnictwa)


Bystre (24,5 km) – obelisk poświęcony pamięci A. Fredry, wyciąg narciarski, Rezerwat skalny „Gołoborze",

 DSCN1306 thumb medium470 313

Porosty w rezerwacie "Gołoborze"


Łubne (26 km) - rezerwat „Cisy na Górze Jawor"


Kołonice (27,5 km)


Jabłonki (29 km) - pomnik gen. K. Świerczewskiego, rezerwat cisów „Woronikówka",


Cisna (37,7 km) - dwie prywatne galerie bieszczadzkich artystów, izba przyrodnicza „Dziupla", sala wystaw czasowych bieszczadzkich twórców w Centrum Informacji Turystycznej, wzgórze „Betlejemka" pomnik ku czci żołnierzy i milicjantów poległych w walkach z UPA, restauracja „Siekierezada" z grafikami Jędrka Połoniny, pracownia ikon Jadwigi Denisiuk, pracownia malarska Agnieszki Kwiatkowskiej, GOPR, miejsce górskich wycieczek pieszych (m.in. na Jasło, pasmo Wysokiego Działu), wiele obiektów gastronomicznych, sklepów z pamiątkami i miejsc noclegowych,

 DSC05380 thumb medium470 312

Cisna, jeden z lokali gastronomicznych


Liszna (39,5 km) - mini zoo, droga do Roztok Górnych w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją,


Majdan (40.5 km) – stacja bieszczadzkiej kolejki wąskotorowej i izba muzealna

 DSC05452 thumb medium470 312

Parowóz kolejki wąskotorowej


Żubracze (42,5 km) - konie, miejsce pobytu poety i etnografa Kazimierza Józefa Turowskiego w l. 1837-1854, cerkwisko i stary cmentarz z nagrobkiem księcia Władysława Giedroycia

 DSC08464-001 thumb medium470 312

Żubracze, nagrobek Księcia Władysława Giedroycia


Przełęcz Przysłup 651 m (45,5 km) - parking z panoramą na Smerek i Połoninę Wetlińską


Szczerbanówka (48,6 km) - wodospad Kasarda na Osławie


Maniów (49,5 km) - kaplica, stara łemkowska zabudowa, cerwisko i stary cmentarz

 DSC08510-001 thumb medium470 312

Kaplica w Maniowie


Wola Michowa (51,7 km) - pomnik żubra, pozostałości kirkutu, pensjonat „Kira" oferujący między innymi przejazdy wozami taborowymi, drewniany stylowy kościółek z 2010 r.

 DSC08557 thumb medium470 313

Kościółek w Woli Michowej


Smolnik (56,3 km) - w głębi wsi mur. cerkiew gr. kat. z 1803 r. z ikonostasem i polichromią wnętrza, od 1956 r. kościół rz. kat., stara łemkowska zabudowa, gospodarstwo agroturystyczne „Zagroda Chryszczata" w zaadaptowanych dawnym celach więziennych,

 DSCN0908 thumb medium470 352

Stara zabudowa w Smolniku


Wariant A - Smolnik, Mików, Duszatyn, Prełuki, Komańcza


Mików (61 km) – malownicza panorama na dolinę Osławy

 DSC08619 thumb medium470 313

Mików, bród na Osławie


Duszatyn (64 km) – rezerwat „Przełom Osławy pod Duszatynem", parking i punkt wyjściowy nad Jeziorka Duszatyńskie, sezonowy bar, cerwisko i cmentarzysko

 DSC08649 thumb medium470 312

Duszatyn, bar

 DSC09434-002 thumb medium470 313

Jeziorko Duszatyńskie

 DSCN0865 thumb medium470 352

Rezerwat "Przełom Osławy pod Duszatynem"


Prełuki (66,5 km) - malownicza panorama na dolinę Osławy, cerwisko i ślady dwóch cmentarzy łemkowskich

 DSC08676 thumb medium470 313

Prełuki, pozostałości nagrobka


Wariant B – Smolnik, Nowy Łupków, Osławica, Radoszyce, Komańcza


Nowy Łupków (59 km) - panorama na Przełęcz Łupkowską (640 m) oddzielającą Karpaty Zachodnie od Karpat Wschodnich i pasmo graniczne oraz pasmo Wołosania i Chryszczatej, zakład karny,


Osławica (62,4 km) – bacówka z możliwością zakupu serów owczych oraz gospodarstwo agroturystyczne z serami kozimi

Radoszyce (65,7 km) - drewniana cerkiew gr. kat. z 1868 r., w pobliżu przejście graniczne na Słowację i Węgry


Komańcza (70,8 km) – CIT, cerkiew gr. kat., z izbą muzealną pamiątek łemkowskich w jej podpiwniczeniu, odbudowana w stylu wschodniołemkowskim drewniana cerkiew prawosławna, prywatna kolekcja strojów łemkowskich p. Darii Boiwka, drewniany kościół rzymskokatolicki z 1956 r., obiekty gastronomiczne i noclegowe

 DSCN9960 thumb medium470 352

Komańcza, cerkiew prawosławna


Komańcza-Letnisko (71,6 km) - Klasztor Sióstr Nazaretanek miejsce internowania Prymasa Polski Kard. S. Wyszyńskiego w latach 1955 - 1956

 DSC08401-001 thumb medium470 313

Klasztor Sióstr Nazaretanek


Jawornik (73,3 km) - unikatowy cmentarz w nieistniejącej wsi


Rzepedź (75,3 km) - były kombinat drzewny, obelisk Wincentego Pola, obiekty gastronomiczne i noclegowe


Turzańsk (77,5 km) - czynna fil. cerkiew praw. z 1803 r. z ikonostasem i polichromią wnętrza, drewniana dzwonnica słupowa z 1817 roku najwyższa tego typu w Polsce, cmentarz wojenny z I wojny światowej,

 DSC01712 thumb medium470 312

Cerkiew prawosławna w Turzańsku


Rzepedź wieś (83,3 km) czynna fil. cerkiew gr. kat. z 1824 r. z ikonostasem i polichromią wnętrza, obok cenne kamienne nagrobki,

 DSC01675 thumb medium470 312

Cerkiew Greckokatolicka w Rzepedzi

 DSC01684 thumb medium469 312

Krzyż przy starej drodze w Rzepedzi


Szczawne (87,2 km) - czynna fil. cerkiew praw. z 1888 r. z ikonostasem i ciekawą polichromią wnętrza, obok nagrobki szlachty m.in. Maksymiliana Groblewskiego, autora utwory scenicznego „Gajek z gór"

 DSC01653 thumb medium470 314

Cerkiew prawosławna w Szczawnem


Kulaszne (89,2 km) – punkt widokowy z rozległą panoramą na Bieszczady i Beskid Niski, cerkiew gr. kat., grób Jędrka Połoniny (artysty związanego z Bieszczadami)

 DSCN9955 thumb medium470 352

Cerkiew greckokatolicka w Kulasznem


Czaszyn (96 km) – punkt widokowy (w przysiółku Brzozowiec) z rozległą panoramą na północną część Bieszczadów i Beskidu Niskiego oraz Góry Sanocko-Turczańskie, dawna murowana cerkiew gr.kat. z 1835 r., nowy kościół konsekrowany w 2011 r.


Tarnawa Dolna (100 km) – dąb pomnikowy przy budynkach Zespołu Szkół, kapliczka przydrożna z XIX w.


Tarnawa Górna (101 km) - dawna murowana cerkiew gr.kat. z 1817 r (w ruinie), pomnikowy dąb „Mikołaj", kościół rz.kat. z 1924-33 r. kapliczka przydrożna z XVIII w., parterowy dwór z XIX w. (obecnie magazyn)

 DSC01632-001 thumb medium470 313

Kościół w Tarnawie Górnej


Przełęcz pod Gruszką (103,5 km) - punkt widokowy z rozległą panoramą na Bieszczady, Beskid Niski i Góry Sanocko-Turczańskie, miejsce martyrologii patriotów polskich zamordowanych przez hitlerowców w 1940 r.

 DSC08748-001 thumb medium470 312

Panorama na Beskid Niski z przeł. pod Gruszką


Huzele (107,3 km) – widokowa dolina Sanu

 DSC06003 thumb medium470 312

Huzele, panorama na Lesko


Lesko (109 km) – koniec trasy

Opracowanie i zdjęcia:
Marek Kusiak
http://www.bieszczady-przewodnicy.pl/Przewodnicy/Marek.Kusiak/

Ostatnio zmieniany niedziela, 08 grudzień 2013 13:24
Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384